Transport

Transport is een onderdeel van de logistieke keten dat in vele vormen vanuit een distributiecentrum plaatsvindt. Er is transport in de vorm van aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten. Naast transport tussen diverse op- en overslagpunten in de logistieke keten. Tot slot is er het transport naar de eindgebruiker. In feite vindt transport tussen het laden en lossen van de zending plaats. Transport is daarmee een belangrijke schakel in het web van logistiek en distributie. 

Daarom is het belangrijk dat transport zich afspeelt rond een centraal en strategisch gunstig gelegen distributiecentrum. Een distributiecentrum dat ligt bij transportroutes die de gewenste doorlooptijd garanderen en een goede transportplanning mogelijk maken. Transport en de kosten ervan staan immers steeds meer centraal in een verantwoorde logistieke afweging.  

De distributiecentra van LogistiekeHotspots.nl voldoen aan de hoogstgeldende eisen voor distributie en logistiek en garanderen efficiënt transportmanagement.