ING: ‘Beter jaar voor binnenlands distributievervoer’

Het herstel in de transport- en logistieksector viel het afgelopen jaar mee. Het vervoerde volume groeide met 3,5 procent sneller dan verwacht. Dit jaar is de groei minder met 2,8 procent aldus het ING Economisch Bureau die ook verwacht dat vooral de deelmarkt distributievervoer een hogere groei zal realiseren dan in 2010.

Het ING Economisch Bureau doet deze voorspellingen in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Transport en Logistiek. Ook verwachten de economen van ING dat aan de nog altijd dalende vrachtprijzen dit jaar eindelijk een halt wordt toegeroepen. "Een keerpunt lijkt te zijn bereikt dit jaar met een verwachte prijsstijging in het vervoer van goederen met drie procent."

Lange weg

Een voorbode hiervan is volgens de opstellers van het kwartaalbericht de tendens de afgelopen maanden dat er enige onderhandelingsruimte ontstond voor wegvervoerscontracten in bijvoorbeeld de chemiesector. Desalniettemin blijft ING voorzichtig: "De komende tijd zal het herstel op dit vlak naar verwachting langzaam een vervolg krijgen. Toch moet niet worden vergeten dat er nog een lange weg te gaan is. De afronding van contractonderhandelingen die veelal in het laatste en het eerste kwartaal plaatsvinden, zal meer richting geven. Duidelijk is wel dat 2011 het jaar van de waarheid voor de vrachtprijzen wordt."

Prijsstijging onontbeerlijk

Ondanks die positieve tendens bleken de vrachttarieven volgens het ING-rapport sectorbreed eind 2010 nog steeds vier procent lager dan eind 2008. Gezien de geringe marges in de sector komt dit hard aan. "Voor gezonde rentabiliteit is een prijsstijging onontbeerlijk", aldus de opstellers van het rapport.

Groei consumentenbestedingen

Het grote verschil tussen nationaal en internationaal vervoer neemt dit jaar af, concludeert het kwartaalbericht. Waar de export dit jaar terugschakelt, trekken de bestedingen van Nederlandse consumenten en bedrijven aan. Terwijl de bedrijvigheid van logistiek dienstverleners in de havens  minder snel stijgt, neemt het achtergebleven nationaal vervoer sneller toe. Het wegvervoer kan hiermee naar verwachting als enige deelmarkt een hogere groei realiseren dan vorig jaar.

Groei stedelijke distributie

Vooral voor het distributievervoer is een beter jaar weggelegd en dan met name voor bedrijven die actief zijn voor opdrachtgevers in bijvoorbeeld het (stedelijke) distributievervoer. "Die gaan een beter jaar dan vorig jaar tegemoet. Als enige deelsector zal het wegtransport daarmee naar verwachting een hogere volumegroei krijgen dan in 2010 (2,1 procent, tegenover 1,6 procent in 2010).

" Wat nog wel tegenwerkt, stelt het kwartaalbericht, is het bouwgerelateerde vervoer dat goed is voor circa. 25 procent van het totale wegvervoer in Nederland. "Naar verwachting zal hier ook dit jaar nog geen groei worden genoteerd", aldus de ING-economen.

Rentabiliteit verbeteren

Winstgevendheid vraagt naast betere tarieven ook om hogere productiviteit. Waar het vrachtvolume terugkeert, blijken, ondanks de betere verwachting voor 2011, de vrachttarieven nog nauwelijks verbeterd te zijn. Dè uitdaging voor 2011 is dan ook om de toegenomen bedrijvigheid te verzilveren en de rentabiliteit te verbeteren.

Verhoog productiviteit

Toch is dit niet het enige, ook verhoging van de productiviteit van logistieke bedrijven is van belang. Machiel Bode, sectormanager: " Bij een aantrekkende vervoersvraag is niet per definitie alle omzet gelijk rendabel.  Er is ook veel winst te behalen met strategische samenwerking. Hierdoor kun je de dienstverlening in het netwerk uitbalanceren en de rentabiliteit  verhogen."

 

Lees hier het Kwartaalbericht Transport en Logistiek van ING Economisch Bureau.

Bron: logistiek.nl